Aktuálně

Celoročně probíhá vakcinace proti pneumokokům konjugovanou vakcínou Prevenar 13 (u pacientů nad 65 roků zdarma).

Plošné očkování proti chřipce je ukončeno.


Od 1.záři 2018 vešla v platnost nová - rozšířená ordinační doba (ke stažení zde) vč. možnosti objednávání po webu i na delší procedury. Blíže viz sekce OBJEDNÁNÍ. Aby systém fungoval, prosím o dodržování jeho pravidel. Pacienti nerespektující pravidla (hlavně ti, kteří se bezdůvodně zaloguji do "žlutých" termínů- je určeno pouze pro prevenci, závodní péči, předoperační vyšetřen, pro sepsání lázní a potvrzení pro řidičský a jiný průkaz!!!), nebudou obslouženi a budou vyškrtnuti z objednávkového systému.


Všechny záležitosti řešte výhradně během doby určené pro neobjednané. Jinými slovy: během ordinační doby pro objednané nebudou neobjednaní pacienti obslouženi (s vyjímkou náhle vzniklého akutního stavu).
Pozorně prostudujte rozpis ordinační doby, která má vyhrazený čas pro objednané po webu či telefonu a pro neobjednané pacienty.

Pondělí 08:30 - 14:30*
Úterý 07:00 - 13:00*
Středa 12:30 - 18:30*
Určeno pro pracující
Čtvrtek 07:00 - 14:30*
Pátek 07:00 - 11:30*

* Celý rozpis ordinační doby zde

Adresa ordinace

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice

Telefon

+420 466 030 435

E-mail

mudr.storek@seznam.cz

Snímání EKG

Měření CRP

Měření INR

Glukometr

Klimatizace, ionizátor

Tlakový Holter /ABPM/

Streptest

Přístrojový TOKS

Otoskopie

Pulsní oxymetrie

E-neschopenky

Wi-Fi free

ORDINAČNÍ DOBA OD 1.9.2018
KONTAKT
VYBAVENÍ

Neordinujeme ve dnech

E-recept

Po dohodě možno zaslat e-recept na váš email nebo jako SMS na váš mobil. Tato aplikace by neměla nahrazovat osobní návštěvu lékaře pacientů kupř. s nestabilním krevním tlakem, posílání receptu na antibiotika u infekcí diagnostikovaných pacientem, atp. Ve vlastním zájmu hlaste změnu vašich kontaktních údajů.

Přístrojová analýza stolice na okultní krvácení (TOKS,FOB)

Od 1.7. 2019 zavádíme instrumentální analýzu stolice na okultní krvácení. Tato metoda zpřesňuje dosavadní praxi subjektivní analýzy vzorku stolice u pacientů od 50ti roků (do 55ti let ročně, poté po 2 letech). Tato metoda je zaměřena na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva. A má smysl. Ročně zde odhalíme cca 2-3 zcela bezpříznakové pacienty, kteří se díky včasné diagnose stoprocentně uzdraví. Za vydanou zkumavku budeme účtovat vratnou zálohu 50kč (motivace pacienta, aby naplněnou zkumavku přinesl zpět).

Zástup po dobu nepřítomnosti a směřování mimo ordinační dobu

Po dobu mé nepřítomnosti se obracejte na zástup - MUDr. Markéta Marešová, tel. 467 000 104, www.mudrmaresova.cz v budově bývalého Plynostavu naproti Zimnímu stadionu na Sukově třídě 1556 (přízemí vlevo) pouze s akutními stavy. Všechny ostatní záležitosti jako je předepisování trvalé medikace, vyplňování formulářů pro pojišťovny, vystavování výpisů ze zdravotní dokumentace, zdravotní a řidičské průkazy aj. řešte, prosím, výhradně se mnou. Naše databáze nejsou propojeny a vzájemně neznáme podrobně váš zdravotní stav.

Mimo ordinační dobu se v případě nutnosti obracejte na pohotovost: www.pardubickalekarskapohotovost.cz nebo konzultujte zdravotní stav na 469 666 666. Při ohrožení života volejte 155.