AktuálněVážení pacienti. Díky koronavirové krizi si všichni musíme uvědomit, že návrat do původního stavu v nejbližších měsících nepřijde. Nikdo neví, co náš čeká. Současná situace spíše vyvolává otazníky (nikoli hysterii), než úplné zklidnění. Proto budeme nadále aplikovat stávající systém - tedy všichni pacienti budou ošetření pouze po předchozím objednání (pochopitelně s výjimkou akutně vzniklého neodkladného stavu)

Všechny níže uvedené instrukce se týkají (během zastupování) i pacientů dr. Markéty Marešové. Prosím o jejich dodržování.

1. Každý pacient, který navštíví ambulanci, se objedná buď po webu (z tohoto webu, nikoli po mailu!!) nebo telefonicky (v k tomu určeném čase). Neohlášený pacient nebude v výjimkou neodkladného stavu vpuštěn do ordinace (prosím nezneužívat). Sestra se bude snažit maximálně vycházet vstříc nalezením nejbližšího termínu.
2. Pro plynulý chod bude telefonní linka obsluhována jen ve stanovený čas - viz Telefonické konzulatce vč. rezervací.


3. Doba pro Objednané po webu je určena jen k BĚŽNÉ návštěvě do 10 minut (pouze neinfekční pacienti)

4. Doba pro Objednané po telefonu je určena pro nejrůznější důvody (pouze neinfekční pacienti). Čas pro vyšetření sestra stanoví individuálně.

5. Pacientům se známkami infekce dýchacích cest (kašel, bolesti v krku, rýma..) je určena doba pro infekční pacienty na konci ordinační doby.

6. Pacienti budou docházet do čekárny v rouškách bez doprovodu (nebude-li to nezbytně nutné)

7. Choďte do čekárny přesně načas - prosím důsledně dodržovat, v čekárně budou max. dva pacienti.

8. I přes zdánlivě příznivou situaci prosím o pečlivé zvažování návštěvy naší ambulance.

9. Středeční ambulance bude přechodně určena i pro důchodce.

10. Systém objednávání se vcelku osvědčil. Na jednu stranu vyžaduje spolupráci a jistou míru trpělivosti Vás pacientů. Na druhou stranu odpadá zbytečné čekání, které zabírá Váš drahocenný čas a které může vést k nákaze během čekání.
V každém případě musím ještě jednou poděkovat za Vaše pochopení.Pozorně prostudujte rozpis dočasné ordinační doby, která má vyhrazený čas pro objednané po webu či telefonu a pro neobjednané či infekční pacienty.

Pondělí 08:00 - 14:30*
Úterý 07:00 - 13:00*
Středa 13:00 - 18:30*
Čtvrtek 07:00 - 14:00*
Pátek 07:00 - 12:00*

* Celý rozpis dočasné ordinační doby zde

Adresa ordinace

Arnošta z Pardubic 2082
530 02 Pardubice

Telefon

+420 466 030 435

E-mail

mudr.storek@seznam.cz

Snímání EKG

Měření CRP

Měření INR

Glukometr

Klimatizace, ionizátor

Tlakový Holter /ABPM/

Streptest

Přístrojový TOKS

Otoskopie

Pulsní oxymetrie

E-neschopenky

Wi-Fi free

ORDINAČNÍ DOBA OD 1.7.2020
KONTAKT
VYBAVENÍ

Neordinujeme ve dnech

E-recept

Po dohodě možno zaslat e-recept na váš email nebo jako SMS na váš mobil. Tato aplikace by neměla nahrazovat osobní návštěvu lékaře pacientů kupř. s nestabilním krevním tlakem, posílání receptu na antibiotika u infekcí diagnostikovaných pacientem, atp. Ve vlastním zájmu hlaste změnu vašich kontaktních údajů.

Přístrojová analýza stolice na okultní krvácení (TOKS,FOB)

Od 1.7. 2019 zavádíme instrumentální analýzu stolice na okultní krvácení. Tato metoda zpřesňuje dosavadní praxi subjektivní analýzy vzorku stolice u pacientů od 50ti roků (do 55ti let ročně, poté po 2 letech). Tato metoda je zaměřena na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva. A má smysl. Ročně zde odhalíme cca 2-3 zcela bezpříznakové pacienty, kteří se díky včasné diagnose stoprocentně uzdraví. Za vydanou zkumavku budeme účtovat vratnou zálohu 50kč (motivace pacienta, aby naplněnou zkumavku přinesl zpět).

Zástup po dobu nepřítomnosti a směřování mimo ordinační dobu

Po dobu mé nepřítomnosti se obracejte na zástup - MUDr. Markéta Marešová, tel. 467 000 104, www.mudrmaresova.cz v budově bývalého Plynostavu naproti Zimnímu stadionu na Sukově třídě 1556 (přízemí vlevo) pouze s akutními stavy. Všechny ostatní záležitosti jako je předepisování trvalé medikace, vyplňování formulářů pro pojišťovny, vystavování výpisů ze zdravotní dokumentace, zdravotní a řidičské průkazy aj. řešte, prosím, výhradně se mnou. Naše databáze nejsou propojeny a vzájemně neznáme podrobně váš zdravotní stav.

Mimo ordinační dobu se v případě nutnosti obracejte na pohotovost v areálu nemocnice nebo konzultujte zdravotní stav na 469 666 666. Při ohrožení života volejte 155.