Objednání

V mé ambulanci platí od 1.2.2022 nové ordinační hodiny. Přináší nové možnosti objednání k ošetření těmito způsoby (rozlišené barvami):

  • Časově náročné výkony (tento termín je určen pouze pro prevence, závodní péče, lázně, pojistky, řidičské a jiné průkazy)
    • Objednání po webu na 15 min. návštěvu
    • Objednání po telefonu - délku objednání přizpůsobí sestra dle náročnosti vyšetření
  • Objednání po webu na krátkou návštěvu - stejné podmínky jako u neobjednaných

Středeční ordinace 13:00-16:00 jsou určeny pro pracující (s výjimkou akutních stavů)!

Objednaní pacienti mají přednost před neobjednanými. Pokud nepřijdete přesně v požadovanou hodinu, ztrácíte preferenci. V mezidobí pokračuje běžný provoz ambulance, proto se objednaný pacient může dostat na řadu o něco déle (max o 10 minut) po řádném objednání. V každém případě mějte na paměti, že jde o ordinaci a kdykoli může přijít nenadálá situace, která systém nabourá.

Všechny záležitosti řešte výhradně během doby určené pro neobjednané. Jinými slovy: během ordinační doby pro objednané nebudou neobjednaní pacienti obslouženi (s vyjímkou náhle vzniklého akutního stavu).

Tento systém je vyvinut pro plynulejší chod ambulance, prosím o jeho respektování a dodržování. Pacienti, kteří se objednají a bez omluvy nepřijdou, budou vyškrtnuti z tohoto systému. Stejně tak budou vyškrtnuti pacienti, kteří se bezdůvodně zaloguji do "žlutých" termínů.

Bližší informace k objednávacímu systému včetně podrobného návodu k obsluze naleznete zde.

Mimo výše uvedené možnosti platí volný přístup do ordinace - neobjednaní
Tato doba je určená výhradně pro řešení akutních stavů a pro běžné návštěvy do 5-7 minut (předepisování léků…), časově náročnější výkony nebudou po tuto doby prováděny! (vyjímečně jen při neodkladných záležitostech a při „prázdné“ čekárně!)

E-mailová komunikace

Slouží výhradně a pouze k faktickým požadavkům jako je předepisování e-receptů, žádostem o laboratorní vyšetření a interptetaci výsledků, k jednoduchým zdravotním dotazům apod.

V žádném případě neslouží k objednávání se k vyšetřením, dotazům ohledně naší přítomnosti, upozorněním, že dneska přijdete aj...

Berte na vědomí, že e-mail obsluhuji sám. Budu se snažit odpovědět do 48 hodin, proto mě prosím po 4 hodinách neurgujte znovu, popř. nevolejte. Při akutním problému přijďte osobně nebo raději rovnou zavolejte.